+90 505 310 55 37 halime37@gmail.com

Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınlar

(Yerli ve yabancı; Sözlü bildiri, Poster ve Vaka Sunumları)

 • 2017 (ECET) Avrupa Stoma Hemşireler Kongresi 18-21 Haziran 2017 Berlin

Sözlü Bildiriler

Management of Complication in Parastomal Separation and Stoma Care: Case Report

Wound Management of Skin Irritation Due to Leakage from Jejunostomy with Stoma Bag Adapter System: Case Report

Management of Wound with Medical Device Application Resulting Arm Pressure: Case Report

Poster

Rapid Improvement of Infection in Umbilical Region Dueto Incisional Hernia Repair With Mesh

 • Kolorektal  Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Vaka sunumları;

İleri Stoma Bakımı ve komplikasyon yönetimi.

Komplike yara yönetimi.16-20 Mayıs 2017 Antalya

 • X. Ulusal Yara Bakım Kongresi. Sözlü Bildiri. Tibbi araç uygulaması sonucu oluşan basınç yarası yönetimi. 2-5 Aralık 2015 Antalya
 • T.C.Sağlık Bakanlığı İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği Tarafından Düzenlenen “Kişilerarası iletişim, Profesyonellik, Duygusal Zeka, Empati, Etkili Dinleme, Stresle başa çıkma yolları, Tükenmişlik, Algı ve Öfke Yönetimi” konulu eğitime katılmıştır. 2015 İstanbul
 • İnternational Symposium on Diabetic Foot Aydın-Turkey on October 16.10.2015
 • Evde Bakımda Yara Yaklaşımları Kursu. 20.21.Mart 2015 İstanbul
 • Y.E. Altuntas, F.C. Gezen,  T. Sahoniz, M. Kement, H. Aydin, F. Sahin, N. Okkabaz, M. Oncel.  Ramadan Fasting in Patients with a Stoma: A Prospective Study of Quality of Life and Nutritional Status, Ostomy Wound Managament 2013; 59(5): 26- 32.  dManageme2013
 • Y.E. Altuntas, M. Kement, C.Gezen, H.H. Eker, H. Aydın, F. Şahin, N. Okkabaz, M. Oncel. The role of group education on quality of life in patients with a stoma. European Journal of Cancer Care, 2012 Jun 5. doi: 10,1111/j.1365–2354.2012.01360.
 • Diyabet Hemşireleri Sertifika Programı Kurs kitabında “Diyabetik Ayak Yaralarında Hemşirelik Bakımı” konulu bölüm. Ankara 2011
 • Ostomi cerrahi dergisi (Hakemli bir dergi) “Stomaterapi Ünitesinin” tanıtım makalesi yayınlandı. 2009
 • İstanbul il sağlık müdürlüğü tarafından hazırlanan SAĞLIK dergisin de STOMA ve BAKIMI makale yayınlandı. 2008
 • Kocaeli üniversitesinde hazırlanan Yara Bakım Kitabına “Stomalı Hastalarda Yara Bakımı” ile ilgili bölüm 2008 İzmit
 • POSTER MANAGEMENT OF PARASTOMAL DETACHMENT AS A STOMAL COMPLICATION, STOMA CARE: A CASE REPORT Good News For The Ostomy Patients! Here Your Ostomy Safety Belt. 20th WCET Biennial Congres 15-19 Haziran 2014 Gothenburg SWEDEN
 • V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi 3-6 Ekim 2013 Poster Parastomal Ayrılmada Komplikasyon Yönetimi Ve Stoma Bakımı Olgu Sunumu Antalya
 • V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi 3-6 Ekim 2013 Poster Jejunostomi Çevresi Sızıntı Cilt İrritasyonununstoma Torba Adaptör Sistemi İle Yara Yönetimi Olgu Sunumu Antalya
 • V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi 3-6 Ekim 2013 Poster Diareye Bağlı Oluşan Maserasyon Sonucunda Oluşan Sakral Bölgede Basınç Yarasının Yara Yönetimi Olgu Sunumu-Antalya
 • VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Gastro Entestinal Fistülde Beslenme. Poster 15–19-Mayıs 2013 Antalya
 • VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Ostomili Bireyler Müjde! Artık Ostomi Torbam Ciltten Ayrılırmı, Düşermi? Diye düşünmeden özgürce dolaşabilirsiniz artık ostomi emniyet kılıfınız var.  Poster 15–19-Mayıs 2013  Antalya
 • VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Kolorektal Kanserli Hastalarda Hastalık Algısının Değerlendirilmesi. Poster 15–19-Mayıs 2013  Antalya
 • VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Kolorektal Kanserli Hastalarda Stoma Öncesi Ve Sonrasında Çevresel Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi, Poster 15–19-Mayıs 2013 Antalya
 • 2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Siğil ilacı ile oluşan Kimyasal Yanık’’  Antalya
 • 2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Hipertrofik Skar Ve Kontraktür Şikâyeti İle Başvuran Hasta Olgu Sunumu’’ Antalya
 • 2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Yanık Verilerinin 4-5 yıllık Hasta Verileri veÇalışma Düzeni’’  Antalya
 • 2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Go-Kart Kullanımı Sırasında oluşan Sürtünme Yanığı’’ Poster Antalya
 • EWMA.2012 Wound Healıng-Dıfferent Perspectives, One Goal 23–25 May 2012 Vienna AUSTRİA
 • 6. Yara Bakımı Kongresi sözlü bildirsi sözlü bildiri. Enfekte Akut İnsizyon Yarası 1–4 Aralık 2011 Antalya
 • EVMA 2011 A Presure Ulser Case; Importance Of Nursing Care For Healingof Sakral, Trochanterik And Calcanealulsers 25–27 May. Brusels Belgium
 • VI: Kolorektal hemşireliği Kongresi “Stomalı bireylerde Grup eğitiminin yaşam kalitesine etkisi” 18–22 Mayıs 2011 Antalya
 • ARE HEALTCARE PROFESSIONALS EXPOSED TO VİOLENCE? 2. International patıents rıghts 03–06 novabber 2010
 • 5.Ulusal Yara Bakımı Kongresi sözlü bildirsi sözlü bildiri “Bası yarası” 25–28 Ekim 2010 Gaziantep
 • Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 15 Nisan 2010 “Basınç yarası” vaka sunumu
 • Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 15 Nisan 2010  “Stomsterapi Ünitesi işlevleri ve Stomalı birey ve yakınları için yapılan grup eğitiminin tanıtımı konferansı”
 • XII. ulusal kolon ve Rektum cerrahisi kongresi 19–24 Mayıs 2009 Antalya

“Stomalı Hastalarda Grup EğitimininYaşam Kalitesine Etkisi”Sözlü bildiri.

“Stomalı hastalarda Yaşam Kalitesine Etkili Faktötler”Sözlü bildiri.

Olgu sunumu “Stoma çevresi Yara Bakımı” ve “Batın Yarası Bakımı”

 • Çukurova Koloproktoloji ve Stomaterapi sempozyumu 12–14 Nisan 2007

“Stomalı Hastalarda Yaşam Kalitesine Etkili Faktörler” Sözlü bildiri. Adana

© 2019 Evde Yara Bakımı. Design & Seo by Web Şehri
WhatsApp Danışmanlık