+90 505 310 55 37 halime37@gmail.com

Profesyonel Yara Bakım Hizmetleri

HALİME AYDIN

Yara Tedavi Uzmanı

Özgeçmiş

1970 yılında Kastamonuda doğdum. Sağlık eğitimime 1984 yılında Kastamonu Sağlık Meslek lisesinde başladım. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Ön lisans programını bitirdim. Erzurum Atatürk Üniversitesi hemşirelik fakültesi lisans eğitimimi 2011 yılında, Beykent Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimimi 2013 yılında tamamladım. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi 1988-1993 yılları arasında, Kartal Eğitim Araştırma Hastanelerinde 1993-2015 yılları arasında görev yaptım. Acil servis, Cerrahi Yoğun Bakım, Reanimasyon, Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği görevlerinde bulundum.2006 Yılında Sağlık Bakanlığı onaylı stoma ve yara bakım hemşireliği sertifikamı alarak bu alanda çalışmalarıma başladım. Stoma ve Yara Bakım konularında sağlık profesyonellerine, üniversite öğrencilerine, stomalı birey ve yakınlarına eğitimler yaptım. Stoma ve Yara Bakım konularında 6 tane yurt dışında 40 tane yurt içinde bilimsel çalışmalarım yayınlandı. Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği Derneği Eğitim komüsyonun da görevlerim var. Evde sağlık derneğine üyeyim 2015 yılında emekli oldum. Halen özel profesyonel yara bakım şirketimin medikal müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda Medipol Mega Üniversite Hastanesi Stoma ve Yara Bakım Ünitesi sorumluluğunu yapıyorum. Evliyim ikiz oğullarım var.

DİPLOMALARI

İŞ DENEYİMİ

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI & YAYINLAR

ALDIĞI ÖDÜLLER & TEŞEKKÜR BELGELERİ

DİPLOMALARI

 • 2012–2013 Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Yüksek Lisans. (Yüksek Lisans Tezi ‘Evde Bakım Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu’)
 • 2009–2011 Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Lisans.
 • 1988–1990 Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Önlisans.
 • 1984–1988 Kastamonu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü.

İŞ DENEYİMİ

 • 2017…. halen Profesyonel Yara Bakım Hizmetleri Medikal Müdürü ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi Stomaterapi ve Yara Bakım Hemşiresi olarak görev yapmaktadır.
 • 2015 yılında emekli oldu.
 • 2006-2015 Yılları arası, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği. Stomalı (kolostomi, ileostomi, ürostomi) Bakımı ve Eğitimi,
 • Basınç yarası,
 • Diyabetik ayak yarası,
 • Venöz ve Arterye nedenle oluşan bacaklardaki yaralar,
 • Akut Cerrahi yaralar,
 • Yanık pansumanı ünitelerinde çalıştı.
 • 1988-2006 Yılları Arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
 • Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi, Acil Cerrahi, Cerrahi Yoğun Bakım,
 • Reanimasyon, Koroner Yoğun Bakım, Kan Bankası birimlerinde çalıştı.

İŞ DENEYİMİ

(Yerli ve yabancı; Sözlü bildiri, Poster ve Vaka Sunumları)


2017 (ECET) Avrupa Stoma Hemşireler Kongresi 18-21 Haziran 2017 Berlin


Sözlü Bildiriler

Management of Complication in Parastomal Separation and Stoma Care: Case Report

Wound Management of Skin Irritation Due to Leakage from Jejunostomy with Stoma Bag Adapter System: Case Report

Management of Wound with Medical Device Application Resulting Arm Pressure: Case Report

Poster

Rapid Improvement of Infection in Umbilical Region Dueto Incisional Hernia Repair With Mesh


Kolorektal  Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Vaka sunumları;


İleri Stoma Bakımı ve komplikasyon yönetimi.

Komplike yara yönetimi.16-20 Mayıs 2017 Antalya


X. Ulusal Yara Bakım Kongresi. Sözlü Bildiri. Tibbi araç uygulaması sonucu oluşan basınç yarası yönetimi. 2-5 Aralık 2015 Antalya

T.C.Sağlık Bakanlığı İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği

Tarafından Düzenlenen “Kişilerarası iletişim, Profesyonellik, Duygusal

Zeka, Empati, Etkili Dinleme, Stresle başa çıkma yolları, Tükenmişlik,

Algı ve Öfke Yönetimi” konulu eğitime katılmıştır. 2015 İstanbul

İnternational Symposium on Diabetic Foot Aydın-Turkey on October 16.10.2015


Evde Bakımda Yara Yaklaşımları Kursu. 20.21.Mart 2015 İstanbul


Y.E. Altuntas, F.C. Gezen,  T. Sahoniz, M. Kement, H. Aydin, F.

Sahin, N. Okkabaz, M. Oncel.  Ramadan Fasting in Patients with a Stoma: A

Prospective Study of Quality of Life and Nutritional Status, Ostomy

Wound Managament 2013; 59(5): 26- 32.  dManageme2013

Y.E. Altuntas, M. Kement, C.Gezen, H.H. Eker, H. Aydın, F. Şahin, N.

Okkabaz, M. Oncel. The role of group education on quality of life in

patients with a stoma. European Journal of Cancer Care, 2012 Jun 5. doi:

10,1111/j.1365–2354.2012.01360.

Diyabet Hemşireleri Sertifika Programı Kurs kitabında “Diyabetik Ayak Yaralarında Hemşirelik Bakımı” konulu bölüm. Ankara 2011

Ostomi cerrahi dergisi (Hakemli bir dergi) “Stomaterapi Ünitesinin” tanıtım makalesi yayınlandı. 2009

İstanbul il sağlık müdürlüğü tarafından hazırlanan SAĞLIK dergisin de STOMA ve BAKIMI makale yayınlandı. 2008

Kocaeli üniversitesinde hazırlanan Yara Bakım Kitabına “Stomalı Hastalarda Yara Bakımı” ile ilgili bölüm 2008 İzmitPOSTER MANAGEMENT OF PARASTOMAL DETACHMENT AS A STOMAL COMPLICATION,

STOMA CARE: A CASE REPORT Good News For The Ostomy Patients! Here Your

Ostomy Safety Belt. 20th WCET Biennial Congres 15-19 Haziran 2014 Gothenburg SWEDEN

V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi 3-6 Ekim 2013 Poster Parastomal Ayrılmada Komplikasyon Yönetimi Ve Stoma Bakımı Olgu Sunumu Antalya

V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi 3-6 Ekim 2013 Poster Jejunostomi Çevresi Sızıntı Cilt İrritasyonununstoma Torba Adaptör Sistemi İle Yara Yönetimi Olgu Sunumu Antalya

V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi 3-6 Ekim 2013 Poster Diareye Bağlı Oluşan Maserasyon Sonucunda Oluşan Sakral Bölgede Basınç Yarasının Yara Yönetimi Olgu Sunumu-Antalya

VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Gastro Entestinal Fistülde Beslenme. Poster 15–19-Mayıs 2013 Antalya

VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Ostomili Bireyler Müjde! Artık

Ostomi Torbam Ciltten Ayrılırmı, Düşermi? Diye düşünmeden özgürce

dolaşabilirsiniz artık ostomi emniyet kılıfınız var.  Poster 15–19-Mayıs

2013  Antalya

VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Kolorektal Kanserli Hastalarda

Hastalık Algısının Değerlendirilmesi. Poster 15–19-Mayıs 2013  Antalya

VII. Kolorektal Hemşireliği Kongresi, Kolorektal Kanserli Hastalarda

Stoma Öncesi Ve Sonrasında Çevresel Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi,

Poster 15–19-Mayıs 2013 Antalya

2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Siğil ilacı ile oluşan Kimyasal Yanık’’  Antalya

2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Hipertrofik Skar Ve Kontraktür Şikâyeti İle Başvuran Hasta Olgu Sunumu’’ Antalya

2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Yanık Verilerinin 4-5 yıllık Hasta Verileri veÇalışma Düzeni’’  Antalya

2. Ulusal çocuk Yanık Kongresi 10–14 Nisan 2013 ‘‘Go-Kart Kullanımı Sırasında oluşan Sürtünme Yanığı’’ Poster Antalya

EWMA.2012 Wound Healıng-Dıfferent Perspectives, One Goal 23–25 May 2012 Vienna AUSTRİA

6. Yara Bakımı Kongresi sözlü bildirsi sözlü bildiri. Enfekte Akut İnsizyon Yarası 1–4 Aralık 2011 Antalya

EVMA 2011 A Presure Ulser Case; Importance Of Nursing Care For Healingof Sakral, Trochanterik And Calcanealulsers 25–27 May. Brusels Belgium

VI: Kolorektal hemşireliği Kongresi “Stomalı bireylerde Grup eğitiminin yaşam kalitesine etkisi” 18–22 Mayıs 2011 Antalya

ARE HEALTCARE PROFESSIONALS EXPOSED TO VİOLENCE? 2. International patıents rıghts 03–06 novabber 2010

5.Ulusal Yara Bakımı Kongresi sözlü bildirsi sözlü bildiri “Bası yarası” 25–28 Ekim 2010 Gaziantep

Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 15 Nisan 2010 “Basınç yarası” vaka sunumu

Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 15 Nisan 2010  “Stomsterapi

Ünitesi işlevleri ve Stomalı birey ve yakınları için yapılan grup

eğitiminin tanıtımı konferansı”

XII. ulusal kolon ve Rektum cerrahisi kongresi 19–24 Mayıs 2009 Antalya


“Stomalı Hastalarda Grup EğitimininYaşam Kalitesine Etkisi”Sözlü bildiri.

“Stomalı hastalarda Yaşam Kalitesine Etkili Faktötler”Sözlü bildiri.

Olgu sunumu “Stoma çevresi Yara Bakımı” ve “Batın Yarası Bakımı”


Çukurova Koloproktoloji ve Stomaterapi sempozyumu 12–14 Nisan 2007


“Stomalı Hastalarda Yaşam Kalitesine Etkili Faktörler” Sözlü bildiri. Adana


ALDIĞI ÖDÜLLER

Papatya Projesine verdiği destekten dolayı T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği tarafindan teşekkür belgesi almıştır. 12 Mayıs 2015 İSTANBUL

Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi Teşekkür Belgesi 19–23 Mayıs 2015 ANTALYA

T.C İstanbul Valiliği tarafından emekliliğe kadar yapmış olduğum çalışmalar nedeniyle teşekkür Belgesi almıştır. 01.10.2015

Yapmış olduğu bilimsel çalışmalar nedeniyle; T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği tarafindan ödüle layık görülmüş olup teşekkür belgesi almıştır. 12 Mayıs 2014 İSTANBUL

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde yaptığı Yara bakımı kursunda Stoma ve yara bakım konulu konferans sonucu teşekkür belgesi verilmiştir. 3–5 Aralık 2012 İSTANBUL

2013 Yılında Yapılan Hasta Okulu (stoma okulu) çalışmaları nedeniyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından yaptığı yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalar nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. 16.05.2013 İSTANBUL

Zeynep Kamil kadın ve çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi Zeynep Kamil en iyi uygulama proje yarışması Proje Mansiyon Ödülü verildi. 15 Mayıs 2013

8. Ulusal Cerrahi Kongresi Stoma Hemşireliğinde Yaptıklarımız Ve Yapmak istediklerimiz konulu konferansta teşekkür belgesi verildi. 23–27 Mayıs 2012

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında Yara ve Bakımı eğitimi nedeniyle teşekkür belgesi verildi. 11 Mayıs 2012 İSTANBUL

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından yaptığı yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalar nedeniyle teşekkür belgesi verildi. 12.05.2012 İSTANBUL

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ve Bahçeli evler Medikal Park Hastanesi İşbirliği ile yatak yarası ve bakımı konferansında teşekkür belgesi verildi. 06.06.2012 İSTANBUL

Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik balümü “Bilgi güncelleme sempozyumu” Yara bakımında Güncel yaklaşım. Basınç yaralarında kanıta dayalı Uygulamaları nedeniyle teşekkür belgesi verildi. 15 Nisan 2011

KEAH Başhekimlik tarafından çalışma ve performanstan dolayı teşekkür belgesi verilmiştir. 2010 İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında “Yara ve Bakımı eğitimi” nedeniyle teşekkür belgesi verildi. 01 Şubat- 26 Mart 2010 İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında “Yara ve Bakımı eğitimi” sonucu teşekkür belgesi verildi. 15 Şubat–19 Mart 2010 İSTANBUL

2010 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bilimsel Kategoride Yılın Hemşiresi seçildi ve teşekkür plaketi aldı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kemoterapi Hemşireliği sertifika programında “Onkoloji Hastalarında Psikolojik Destek” eğitimin sonunda teşekkür belgesi verildi. 11–26 Ekim 2010 İSTANBUL

Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kemoterapi Hemşireliği sertifika programında “Onkoloji Hastalarında Psikolojik Destek” eğitimin sonunda teşekkür belgesi verildi. 10 Eylül 2009 İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında Yara ve Bakımı eğitimi. Teşekkür belgesi verildi. 28 Eylül–30 Ekim 2009 İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında Yara ve Bakımı eğitimi. Teşekkür belgesi verildi. 6 Mayıs 2009 İSTANBUL

© 2019 Evde Yara Bakımı. Design & Seo by Web Şehri
WhatsApp Danışmanlık