Diyareye Bağlı Oluşan Maserasyon Sonucunda Oluşan Sakral Bölge Basınç Yarasının Yara Yönetimi Ve Hasta Bakımı; Olgu Sunumu 

İsmail Sarkan*, Kasım Şenol, Hasan Gören*, Remzi Toprak*, Zülfikar Ilıman*, Gamze Turan*, Ziynet Aydın*, Sunay Macit*, Emre Kısa, Banu Çevik*, Halime Aydın**. 

*Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi 

*Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stoma ve Yara Bakım ünitesi 

Amaç:  

Yoğun bakımlarda hastalar genellikle ilk günden itibaren enteral beslenmeye başlanırlar. Enteral beslenmenin yan etkilerinden biri de diyaredir. Hastanın altı sık değiştirilse bile diyarenin cilde verdiği zararı önlemek mümkün olmayabilir. Hatta bazen bu cilt irritasyonu yaraya dönüşebilir. Bu olgu ile diyare olan bir hastada, oluşan maserasyon ve sakral bölgede oluşan basınç yarasının bakım ve tedavi aşamalarını paylaşmaktır. 

Olgu: 

Hastamız E.K . 92 yaşında bayan hastadır. 25. 07. 2013 tarihinde hastanemiz yoğun bakımına kabul edilmiştir. Pulmoner emboli sonucu solunum yetmezliğine giren hasta respiratöre bağlanarak ünitemizde takip ve tedavisine başlanmıştır. Enteral beslenmektedir. 

Bayan E.K yatışının 3. günü sulu defekasyon yapmaya başlamıştır. Günde 15-18 defa sulu defekasyona çıkmaktadır.  Altı sık sık temizlenip kurulanmasına rağmen yinede cilt irritasyonuna engel olunamamış ve sakral bölgede yara açılmıştır. Braden skalasına göre risk puanı 9. dur. Yara Bakımı; 02. 08. 2013 tarihinde  Sakral bölgede 6×4 cm boyutlarında olan yara çevresi batikon ile temizlendikten sonra yaranın içi izotonik ile temizlendi. Yaranın etrafı iyice kurulanarak bariyer krem uygulandı. Yaranın içine yara iyileşmesini hızlandıran bir krem ve üzerine baktigras yara örtüsü uygulanarak yara steril spanç ile kapatıldı. Diyare azalmaya başlamıştı. 

Hastaya, saat başı sağ ve sol yan pozisyon verildi ve altı her kirlendiğinde temizlenerek aynı şekilde yara bakımına devam edildi. 13-08-2-2013 tarihinde yara boyutlarının daha da küçüldüğü gözlemlendi. 4×2 cm olmuştu. Diyare tamamen sona erdi. Hastamızın sakral bölgedeki basınç yarası daha ileri evrelere gitmeden tedavi edildi. Yara tamamen kapandı. 

Sonuç

Yogun bakımlarda hastaların sakral bölgelerinde basınca bağlı çok sık yara açılabilir. Maserasyon ve cilt irritasyonu da eklenince yara açılması kaçınılmaz olur. Yoğun bakım hemşirelerinin profesyonel hasta bakımı ve etkin,  kanıta dayalı yara bakımı ile engellenmesi mümkün olmayan yaralar daha kötüye gitmeden tedavi edilebilir.