Bilimsel araştırmalarımız ve olgularımızı ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda meslektaşlarımızla paylaştık.
Hastalarımızın bakım ve tedavi uygulamalarını bilimsel platformlarda sunarak bilgi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bilgi ve tecrübe paylaşıldıkça büyür ve anlam kazanır.